Våra synundersökningar

Ögonhälsoundersökning

- Ögonbottenfotografering och bedömning
- Synfältsmätning, mätning av kammarvinkeln för bedömning av riskerna för glaukom
- Synundersökning för bestämmande av styrkor

Undersökningstid: 1-1,5 timmar, Pris: 895:-

Läs- och skrivsvårigheter

- Mätning av ögonrörelser och filterfärger
- Möjligheter till provning av olika hjälpmedel

Undersökningstid: ca: 1 timme, Pris: 695:-

Kontaktlinsundersökning

(för dig som inte har linser)

- Kontroll av förutssättningar och möjligheter för kontaktlinsbärande
- Instruktion och övning av kontaktlinsbärande
- Synundersökning för bestämmande av styrkor

Undersökningstid: ca: 1,5 timmar, Pris: 695:-

Kontaktlinsundersökning

(för dig som redan har linser)

- Kontroll av linsernas påverkan på ögat och dess slemhinnor, evetuell kärlinväxt. Förmedling av kontaktlinsnyheter
- Synundersökning för bestämmande av styrkor

Undersökningstid: 45 minuter-1 timme, Pris: 495:-

Synundersökning

- Sjukdomshistoria
- Kontroll av främre och bakre segment
- Kontroll av ögontryck
- Bestämmande av styrkor
- Eventuell remisskrivning

Undersökningstid: 45 minuter-1 timme, Pris: 495:-

Körkortstest

- Visuskontroll
- Synfält
- Intyg

Undersökningstid: ca 15 minuter, Pris: 125:-