Ögonhälsovård

Ögonbottenkamera

Ögonbottenkamera

Ett friskt öga

Ett friskt öga

Ett sjukt öga, maculablödning

Ett sjukt öga, maculablödning

Hur ser egentligen ett frisk öga ut? Vad behöver regelbundet undersökas och när är det nödvändigt att vidta åtgärder? Frågorna kring ögat – vårt kanske viktigaste organ – är många.

Med egna ögonbottenkameror och specialutbildad personal i våra butiker har vi på OptikHuset alla möjligheter att ge dig snabba besked om hur dina ögon mår.

Egna ögonbottenkameror

Ögonbottenkamera direkt i butik är något vi är tämligen ensamma om. För avancerade undersökningar har du som kund – ofta med långa väntetider – tidigare varit remitterad till sjukhusens ögonmottagningar.

Med egen kamera kan vi nu på kort varsel gå på djupet i ögat och dokumentera näthinnans allmäntillstånd. Vår specialutbildade personal kan på så sätt snabbt upptäcka orsaken till synfel eller ögonsjukdom. 

Unik kompetens

För att bedöma ögonhälsan räcker det inte med att titta på en bild. Vid dokumenterade förändringar kan det finnas flera orsaker som ligger bakom det man ser. En fullständig undersökning kräver urskiljande test och noggrann genomgång av sjukdomshistoria för att kunna tolka bilderna på rätt sätt. 

Utbildningen Master of Science in Clinical Optometry är vi ensamma om som optiker i Värmland. Kunskapen ger oss förutsättningar att ta rätt beslut, lugna oroade kunder och/eller remittera till ögonläkare när åtgärder krävs.