Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, kan orsakas av störningar i hjärnans språkfunktioner och tar sig uttryck i svårigheter att läsa trots normal intelligens, bra handledning och normal social och kulturell bakgrund.

Trots att dyslexi har varit känt sedan början av förra seklet har kunskapen kring läsbarhet i text inte utvecklats nämnvärt sedan 1800-talet. I skolan kontrolleras synen än idag oftast bara på fem meters avstånd trots att långseendet inte alltid är det primära sett till hur det dagliga skolarbetet fungerar.

Av det man vet har det konstaterats att dyslexi inte direkt beror på synfel. Det är dock viktigt att utesluta synfunktionsfel innan man ställer diagnosen dyslexi. Även små synfel kan vara viktiga att korrigera för att underlätta förmågan att läsa för den med språkliga svårigheter.

Ofta har en fullständig synundersökning aldrig blivit utförd. Texter som rör sig, hoppar eller blir suddiga efter en stunds läsning gör det ganska snart omöjligt att att koncentrera sig på textinnehållet. Genom att optimera synfunktionen kan man få texten lugnare och renare vilket gör det lättare att läsa längre tid utan problem.

Läs och skrivsvårigheterEn synundersökning visar hur stor skillnaden kan bli med glasögon eller annat hjälpmedel. När du beställer tid är det bra om du anger att det gäller läs- och skrivsvårigheter. Vi vill vara säkra att hinna med alla moment och avsätter därför tid för en utvidgad synundersökning.

Ge inte upp om du har svårt att läsa. Alla dyslexidiagnoser är inte rätt ställda och problemen kan ges en lösning om synstörningar korrigeras.