Vanliga synfel

I ett rättsynt öga bryts ljuset till en skarp bild exakt på näthinnan. Bilden blir upp och ned, men hjärnan lär sig tidigt i livet att vända bilden så att vi uppfattar den som rättvänd.

Närsynthet – myopi
En närsynt person ser bra på nära håll men sämre på avstånd. Ju längre bort, desto mer oklart framstår bilden. Detta beror på att ögat är för starkt brytande i förhållande till sin längd. Ljusstrålarna bryts för tidigt och bilden hamnar framför näthinnan.

Översynthet – hyperopi
Översynthet kännetecknas ofta av problem med närseendet. Vanliga symptom är huvudvärk och trötthet. Ögat har för svag brytkraft i förhållande till sin längd och den skarpa bilden hamnar ”bakom” istället för på näthinnan.

Ålderssynthet – presbyopi
I 40-50 års-åldern drabbas det stora flertalet av ålderssynthet. Vi får då problem att läsa mindre text på normalt läsavstånd. Första symptomen är ofta att man måste hålla texten längre bort, ”armarna räcker inte till”. Vi kräver samtidigt bättre belysning än tidigare. Detta kallas för presbyopi och är en helt normal åldersförändring.

Astigmatism
Symptomen på astigmatism kan variera. Ett runt föremål kan t ex upplevas som ovalt och vissa bokstäver kan vara svårare att urskilja än andra. Huvudvärk är ett annat symptom. Astigmatism orsakas av att hornhinnan och/eller ögats lins inte är helt runda (sfärisk) som en boll, utan olika kupig i olika rikning som ett ägg.