Glas

Våra ögon förändras. De flesta av oss drabbas därför någon gång i livet av synfel. Glas- eller linsformen hjälper oss att korrigera olika former av synfel.

Konkava glas flyttar fokus närmare näthinnan och hjälper oss korrigera närsynthet då ögongloben blivit för lång.

Konvexa glas lyfter fokus tillbaks mot näthinnan vid översynthet då ögat blivit för kort.

Bifokala eller progressiva glas är olika lösningar för att lösa ålderssynthet då ögats elasticitet reducerats och när-seendet försämrats.

Cylinderglas eller toriska linser används för att åthjälpa Astigmatism, dvs brytningsfel beroende på en ojämn krökning i hornhinnan där ljuset bryts i flera riktningar och träffar näthinnan på olika ställen. 

Konkava glasKonvexa glasProgressiva glasTorisk lins

Material

Din syn och egenskaperna hos den båge du valt styr vilket glas som passar bäst i dina glasögon. Valfriheten är stor och tekniken går ständigt framåt för att göra glasen så tunna, lätta och hållbara som möjligt.

Man brukar skilja på två glastyper.

Plastglas/organiska glas innebär lätta, slagtåliga glas som ytbehandlas för att stå emot repor och besvärliga reflexer. Nya material förbättrar möjligheterna till allt högre brytningsindex. Plastglasen kan på så vis göras allt tunnare och lättare även i höga styrkor. Plastmaterialens hållbarhet och seghet gör dem också lämpliga för båglösa glasögon.

Med hjälp av olika former av ytbehandling kan plastglasen också göras reflex- och repfria.

Mineralglas kan vara ett alternativ för dig som är starkt närsynt. Jämfört med plastmaterialen är mineralglaset tyngre men samtidigt mera reptåligt.

Slipning

Enstyrkeglas har samma styrka över hela glaset. Fungerar i unga åldrar både för när- och översynthet. Då ålderssyntheten yttrat sig fungerar enstyrkeglasen antingen som läsglasögon eller som avståndsglasögon.

Progressiva glas klarar korrigeringar av seendet på alla håll genom en steglös, osynlig övergång mellan avstånds- och närseende. Slipas på ett sätt som gör varje egenskap knuten till ett speciellt område i glaset. Enklare progressiva glas kan ge ett begränsat synfält på nära håll.

Dubbelslipade glas korrigerar seendet för två avstånd med en synlig ruta i glaset som ger lässkärpa med begränsat djup. Dubbelslipade glas ersätts numera oftast av progressiva glas.

slipningLäsglas anpassas för ett normalt läsavstånd på ca 40 cm. Om läsglasögon används vid bildskärmsarbete utan att vara anpassade för detta kan det leda till kropps- och nackjusteringar.

Närprogressiva glas ger ett större skärpedjup än vanliga läsglas. De ger även ett brett synfält med naturliga ögon- och huvudrörelser, bra ergonomi samt en lätt och snabb tillvänjning.

Rumsprogressiva glas prioriterar seende på mellanavstånd och nära håll med begränsar avståndsseendet.