Kunskap om vårt viktigaste sinne

Synen är på många sätt det viktigaste av våra sinnen. Mer än 80% av de intryck som registreras av hjärnan kommer via våra ögon. Betydelsen blir inte mindre i ett samhälle där informationsflödet bara växer och där mycket av vår vardag styrs av det som serveras via visuella medier.

Det ska samtidigt noteras att tre fjärdedelar av oss människor har någon form av synfel. Hos många visar sig störningarna redan i tidig ålder, hos andra under livets gång, inte minst i medelåldern där många drabbas av ålderssyntheten.

Per masterÖgats förändring leder till ett återkommande behov av hjälpmedel. Glasögon, linser eller kirurgiska ingrepp utformade och anpassade efter den synstörning som behöver korrigeras.

Tekniken går här framåt i en rasande fart. Nya material, nya slipningstekniker och ökad kunskap kring ögat och ögats funktioner gör att synfelen i allt mindre grad upplevs som ett handikapp.

Per Blomkvists Mastersutbildning i optometri ger oss unika kunskaper kring svårhanterliga synfel. Söker du det starkaste kortet inom modern synvård? Välkommen till OptikHuset!