16/03 2020

Restriktioner på grund av Corona-pandemin

Bästa Kund

På grund av den rådande Coronapandemin så har vi beslutat att uppdatera våra restriktioner inför ditt besök hos oss.

Har du nyligen vistats i ett riskområde, eller inte känner dig helt frisk, så ber vi dig att avvakta med ett besök hos oss i minst 2 veckor.

På vår arbetsplats passerar dagligen många människor och vi är lika rädda om din säkerhet som vår egen.

Just nu behöver vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen!

Tack för visad hänsyn!

Tillbaka