Olika åldrar, olika behov

Visste du att rökning ger tre gånger större risk för Grå starr? Vi optiker känner till vikten av en bra ögonhälsa. Men gör du? Vår kunskap är inte begränsad till det vi säljer, utan sträcker sig även till allmänna levandssätt såsom alkoholkonsumtion och övervikt. Nedan ge sett axplock av den information som är avgörande för god ögonhälsa.

Barn

UV-strålning är ett ständigt hot mot ögonens välmående, i synnerhet barnens. Barn har större pupiler, bättre syn och spenderar ofta mycket tid utomhus. Skydd är därför en viktig åtgärd för friska och välmående ögon på ålderns höst. En ögonundersökning kan ge svar på varför det känns motigt med läsning.

Hot: UV-strålning, dålig samsyn
Bot: Solglasögon, ögonundersökning

  

Ungdom

Ungdomar spenderar allt mer tid framför datorer. En utveckling som ögonen haft svårt att hänga med i. För att bibehålla en god arbetsförmåga är det viktigt att kontrollera ögonens samsyn och att avbryta med motion.

Hot: Långa dator- och mobilsessioner. Problem med att orka läsa. 
Bot: Pauser från datorn, ögondroppar och att utreda synfel.

 

Vuxen

Vuxna människor utsätter sig ofta för aktiviteter som inte är till ögonens fördel. Ögonhälsa utesluts dock inte sällan vid diskussioner om exempelvis alkoholkonsumtion och övervikt. Sunda levnadsförhållanden är en förutsättning för lång och frisk ögonlevnad.

Hot: Rökning, övervikt, alkohol, stillasittande liv.
Bot: Bra kost och ett sunt förhållande till beroendeframkallande ämne


Äldre

Risken för ögonsjukdomar som fel på gula fläcken, Glaukom och Grå starr ökar i stigande ålder. Men en sund livsstil, bra kost och kontinuerlig motion ges goda förutsättningar för friska ögon, även på ålderns höst.

Hot: Rökning, övervikt, alkohol, orörlighet
Bot: Sund livsstil, bra kost, regelbunden ögonhälsokontroll