Ögat

Ögat är människokroppens egen kamera. Alla de synintryck du uppfattar, uppstår genom ljustrålar reflekterade från din omgivning som ögat tar in genom pupillen. Ljuset bryts genom hornhinnan, den glasklara delen framför iris, och går in i ögat genom linsen.

Ljusstålarna når därefter näthinnan där en klar bild framträder. Redan på näthinnan bearbetas och filtreras bilden, Ljusenergin från bilden förvandlas till elektriska impulser som via synnerven tas vidare till hjärnans syncentra där den tolkas till den synförnimmelse vi uppfattar.

Ögat

På näthinnan sitter två sorters synceller: tappar och stavar. Tapparna, som sitter i gula fläcken, gör det möjligt att se skarpt och urskilja färger, medan stavarna som sitter utanför gula fläcken, gör att vi kan se i mörker.